BOS+

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

Dat doet ze door bossen aan te planten, op te komen voor bos dat gekapt dreigt te worden en door de bewustwording van de waarde van bossen te vergroten. Want bos en bomen leveren cruciale ecosysteemdiensten en dragen bij tot een betere samenleving. Het is een belangrijke tool om CO2 uit de lucht te filteren en bossen doen wonderen voor de gezondheid.

Er zijn grotere inspanningen nodig voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen om te komen tot een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

BOS+ heeft voeling met het werkveld van bosbeheerders en boseigenaars, monitort de situatie in eigen land en volgt mondiale tendensen op. Op basis van alle beschikbare expertise ontwikkelt BOS+ een innoverende visie op bos en bomen.

Vanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos. Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos moet BOS+ haar pleidooi samen met andere geëngageerde maatschappelijke actoren voeren.

Daarom stelt BOS+ instrumenten ter beschikking van middenveld, ondernemingen, opinie- en beleidsmakers, onderwijs, milieu- en Noord-Zuidverenigingen, en bos- en natuurbeheerders om samen te ijveren voor meer en beter bos, en dit zowel nationaal als internationaal.