Over het GEC

Het Gents Ecologisch Centrum (of afgekort: GEC ! ) is:

   • een B/Roeiend Coöperatief Gebouw & Gebeuren;
   • een tHuis van en voor een waaier aan organisaties actief in het ecolo-sociale;
   • gevestigd te Gent, recht tegenover het Sint-Pieters station;
   • een Erkende Coöperatie met Sociaal Oogmerk;
   • met een 160-tal aandeelhouders: organisaties en particulieren;
   • gebaseerd op en gedreven door de waarden en de drie pijlers van duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen.

De Raad van Bestuur van GEC bestaat uit twaalf leden, namelijk de acht hurende organisaties zelf, naast de vennoten Tom Balthazar (voorzitter), Filip François, Gents MilieuFront-vzw en Climaxi-vzw.

Het GEC is ook en vooral de som van haar delen, dus maak kennis met alle partners in huis:

Ontmoet hen of elkaar hier in huis, op onze website, in de vergaderzaal-te-huur, op ons terras, in winkel of restaurant?

Locatie GEC