Over het GEC

Het Gents Ecologisch Centrum (of afgekort: GEC ! ) is:

   • een B/Roeiend Coöperatief Gebouw & Gebeuren;
   • een tHuis van en voor een waaier aan organisaties actief in het ecolo-sociale;
   • gevestigd te Gent, recht tegenover het Sint-Pieters station;
   • een Erkende Coöperatie met Sociaal Oogmerk;
   • met een 160-tal aandeelhouders: organisaties en particulieren;
   • gebaseerd op en gedreven door de waarden en de drie pijlers van duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen.

De Raad van Bestuur van GEC bestaat uit twaalf leden, namelijk de acht hurende organisaties zelf, naast de vennoten Tom Balthazar (voorzitter), Filip François, Gents MilieuFront-vzw en Climaxi-vzw.

Het GEC is ook en vooral de som van haar delen, dus maak kennis met alle partners in huis:

Ontmoet hen of elkaar hier in huis, op onze website, in de vergaderzaal-te-huur, op ons terras, in winkel of restaurant?

Locatie GEC

We verwelkomen graag nieuwe coöperanten

Interesse? Stuur een mailtje naar gecgent@gmail.com en je ontvangt meer info.

Weet alvast: een aandeel kost 150€ en per vennoot kan maximaal ingetekend worden voor een bedrag van 4.950€. GEC erkende cv-so zal maximaal een bedrag van 500.000€ ophalen.

Giften zijn ook welkom op  BE19 5230 8009 6312. Een fiscaal attest kunnen we helaas niet geven.

Investeren in een coöperatie is geen spaarformule, maar is onderhevig aan ondernemingsrisico’s. GEC is een “Coöperatieve met Sociaal Oogmerk”. Je ontvangt bij uittreden maximaal jouw oorspronkelijke inbreng. Door jouw participatie draag je wel actief bij tot de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de coöperatieve vennootschap en sociale onderneming en krijg je inspraak bij de uitvoering ervan.