CATAPA

CATAPA streeft…

…naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is door zich volop te richten op de overgang naar een model dat ontmijnt, ontgroeit en beweegt.

CATAPA ONTMIJNT

In haar streven naar een rechtvaardige samenleving waarbij mens en natuur in evenwicht samenleven, focust CATAPA op de impact van mijnbouw.

Het ontginnen van niet-hernieuwbare grondstoffen gaat immers steeds gepaard met een sociale en ecologische impact en is een motor van conflict.

Als hefboom om tot deze rechtvaardige wereld te komen, stelt CATAPA enerzijds onrecht gerelateerd aan mijnbouw aan de kaak. Anderzijds gaat CATAPA actief op zoek naar alternatieven voor mijnbouw.

CATAPA draagt actief bij aan het temperen van de klimaatopwarming en het biodiversiteitsverlies; de extractie van grondstoffen zoals mineralen en brandstoffen zorgt namelijk voor significant deel van de wereldwijde CO2-uitstoot en het biodiversiteitsverlies op aarde.

Finaal streeft CATAPA naar een model waarbij niet-hernieuwbare grondstoffen kunnen blijven waar ze van nature thuishoren, in de bodem.

CATAPA ONTGROEIT

De mens loopt tegen de natuurlijke grenzen van de aarde aan. De huidige groei-economie is geënt op een onstuitbare vraag en kent een onstilbare honger naar niet-hernieuwbare grondstoffen; een model onverzoenbaar met de grenzen van de aarde. Onevenwichtige machtsverhoudingen zetten enerzijds de relaties tussen mensen onderling, en tussen mens en milieu anderzijds, onder permanente druk.

CATAPA is een drijvende kracht in de transitie naar een economisch systeem van degrowth, voorbij de op groei gebaseerde economie om tot een samenleving te komen die bewuster en bescheidener leeft en op die manier het gebruik van nieuwe grondstoffen reduceert. De economie staat in functie van sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Bedrijven, politici, bankiers, consumenten, academici en het maatschappelijk middenveld hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Vraag en aanbod moeten afgestemd worden op de draagkracht van onze aarde en het welzijn van alle mensen.

De transitie naar een systeem van degrowth zal sociaal en rechtvaardig zijn of ze zal niet zijn.

CATAPA BEWEEGT

CATAPA is een beweging die de transformatie naar sociale en ecologische rechtvaardigheid tussen en binnen samenlevingen belichaamt.

Ze bouwt allianties op met diverse bewegingen wereldwijd waarbij de lokale, nationale en mondiale strijd met elkaar verbonden wordt. Het is vanuit deze globale verbondenheid en solidariteit dat de beoogde verandering zal gebeuren. Een sterke connectie met Latijns-Amerika zit in het DNA van CATAPA.

CATAPA gaat wereldwijd partnerschappen aan om mensenrechtenverdedigers een stem te geven, ze te beschermen en te versterken en ijvert voor een wereld vrij van alle vormen van overheersing en uitbuiting, zoals neoliberalisme, neo-extractivisme, neokolonialisme, militarisme, etc. In deze wereld wordt het zelfbeschikkingsrecht gegarandeerd, ook voor gemeenschappen die geconfronteerd worden met deze vormen van onderdrukking.

Door middel van creatieve benaderingen en oplossingen voor aan mijnbouw gerelateerde maatschappelijke problemen en levendige campagnes wilt CATAPA op een vreedzame wijze kritisch en actief burgerschap vergroten.

CATAPA als beweging heeft een horizontale structuur en een zeer sterk vrijwillig en dynamisch karakter.