Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen werd in 1996 opgericht door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Defence for Children België, de Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad, vzw Jeugd & Vrede, de Kinder- en jongerentelefoon, de Kinderrechtswinkels, het Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Unicef en de vzw Welzijnszorg.

Deze organisaties verenigden zich om toe te zien op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België. Samen staan ze in voor de alternatieve rapportage aan het VN-kinderrechtencomité en de promotie van de rechten van kinderen in hun eigen werking en werkingsgebied.

Ondertussen bestaat de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen uit 27 lidorganisaties die elk op hun eigen manier werken aan het waarmaken van de rechten van kinderen en samen de koers bepalen van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.